Ka sëmundje thjesht mashkullore dhe të tjera ekskluzivisht femra, sepse meshkujt dhe femrat ndryshojnë nga ana anatomike dhe fiziologjike (sistemi riprodhues dhe funksionaliteti hormonal); atëherë ka nevoja që duhet të kenë parasysh si specifikat e burrave dhe grave, ashtu edhe faktorët e ndryshëm fiziologjiko-socio-kulturorë që të dy përcaktojnë dhe i nënshtrohen. Meshkujt duket se janë […]

Tiroidja është një gjëndër në formë fluture e vendosur në pjesën e përparme të qafës sonë, midis laringut dhe grykës. Edhe pse me përmasa të vogla, tiroidja luan një rol themelor në trupin tonë, sepse hormonet që prodhon, të quajtur hormone tiroide, janë të nevojshme për shumë funksione të rritjes dhe zhvillimit, si për shembull […]

top
X