40% Ulje në të gjitha produktet e linjës kozmetike Madara Organic Skincare        40% Ulje në të gjitha produktet e linjës kozmetike Madara Organic Skincare        40% Ulje në të gjitha produktet e linjës kozmetike Madara Organic Skincare       

40% Ulje në të gjitha produktet e linjës kozmetike Madara Organic Skincare        40% Ulje në të gjitha produktet e linjës kozmetike Madara Organic Skincare        40% Ulje në të gjitha produktet e linjës kozmetike Madara Organic Skincare       

Curcuma

750 ALL

Miele millefiori

1250 ALL

Caji Hibiscus

1500 ALL

Ingwer Fresh

570 ALL

Novalei scchetto

1450 ALL

Fucus Vesiculous

1120 ALL